Usługi analityka

Kacper Choromański bierze udział w oględzinach miejsca zdarzenia zarówno w Warszawie jak i całej Polsce. Kontakt telefoniczny możliwy jest 24 godziny 7 dni w tygodniu.


Opinia z zakresu analizy śladów krwawych jest kompleksowa. Jej głównym celem jest rekonstrukcja zdarzenia na podstawie zabezpieczonych śladów.

Aby ją sporządzić analityk potrzebuje pewne minimum materiału tzn.:

- protokół oględzin miejsca zdarzenia

- kolorowe zdjęcia z oględzin miejsca zdarzenia

- protokół zewnętrznych oględzin zwłok na miejscu ich znalezienia

- opinia z sekcji zwłok


W przypadku weryfikacji zeznań/wyjaśnień i porównania ich z możliwym zrekonstruowanym przebiegiem zdarzenia, oraz wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej analizy śladów krwawych potrzebne są:

- protokoły przesłuchania świadków / podejrzanych


Oprócz tzw. "pracy na aktach" Kacper Choromański jako analityk jest specjalistycznie przeszkolony w zakresie oględzin miejsca zdarzenia, przedmiotów i osób, fotografii kryminalistycznej pod kątem analizy śladów krwawych.


Możliwe jest również zlecenie priorytetyzacji śladów, jest to metoda która skutecznie zwiększa ekonomikę i szybkość procesu przygotowawczego.

Dodatkowo analityk sporządza na zlecenie wizualizację miejsca zdarzenia. Jest to bardzo pomocne zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i sądowym.