Możliwe jest przeprowadzenie przez analityka specjalistycznych szkoleń z zakresu Analizy Śladów Krwawych jednorazowo dla grup max 10 osobowych. Szczegóły dotyczące czasu trwania kursów, miejsca oraz ich zakresu są uzgadniane indywidualnie dla każdej z grup.

Dodatkowo możliwe jest przeprowadzenie wykładów, prelekcji związanych z AŚK, oględzinami i wizualizacją miejsca zdarzenia na terenie całej Polski.