O analityku

Kacper Choromański jest analitykiem śladów krwawych certyfikowany 3 (wszystkimi) poziomami międzynarodowych szkoleń.

Od grudnia 2012 sporządzana opinii w zakresie analizy śladów krwawych dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Od 2016 r. realizujący swoją pracę naukową w ramach Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.


Podmioty z którymi analityk współpracował w tym zakresie:

Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Południe w Warszawie

Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów

Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz

Prokuratura Rejonowa Warszawa Wola

Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Mazowieckim

Prokuratura Rejonowa w Sanoku

Prokuratura Rejonowa w Płońsku

Prokuratura Rejonowa w Garwolinie

Prokuratura Rejonowa w Kwidzynie

Prokuratura Rejonowa w Lesku

Prokuratura Rejonowa w Braniewie

Prokuratura Rejonowa w Lubinie

Prokuratura Rejonowa w Legnicy

Prokuratura Rejonowa w Miastku

Prokuratura Rejonowa Gdańsk Oliwa w Gdańsku

Prokuratura Rejonowa Katowice - Wschód w Katowicach

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Sąd Okręgowy Warszawa w Warszawie

Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie

Sąd Okręgowy w Krośnie

Sąd Okręgowy w Węgrowie

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Komenda Stołeczna Policji Wydział do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw

Laboratorium Komendy Stołecznej Policji Sekcja VI - Biologii i Osmologii

Komenda Wojewódzką w Katowicach Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Archiwum X

Komenda Wojewódzką w Gdańsku Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Archiwum X

Komenda Główna Policji

Biuro Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie

Kancelaria Prawna Pietrzak Sidor & Wspólnicy w Warszawie


W 2015 uzyskanie tytułu naukowego: Magister Prawa na Uniwersytecie Warszawskim

Od 2014 r. posiadający tytuł Stałego Członka organizacji międzynarodowej zrzeszającej techników i ekspertów z Analizy Śladów Krwawych  International Association of Bloodstain Pattern Analysts (IABPA).

Od 2012 r. – Członek organizacji międzynarodowej zrzeszającej techników i ekspertów z Analizy Śladów Krwawych  International Association of Bloodstain Pattern Analysts (IABPA).

Grudzień 2011 - Grudzień 2012 r.– Jeden z edytorów Journal of Bloodstain Pattern Analysis – kwartalnika dla specjalistów wydawanego przez IABPA .


1. PUBLIKACJE

1.1 "Użycie metody naukowej w analizie śladów krwawych – celem stworzenia nowej i poprawnej terminologii" w: Beata A. Nowak, Monika Maciąg (red.) Przegląd badań z zakresu kryminalistyki i medycyny sądowej", Lublin, 2017;

1.2 "Analiza śladów krwawych a enzymy" w: Beata A. Nowak, Monika Maciąg (red.) Enzymologia w obliczu wyzwań i możliwości XXI wieku, Lublin, 2017;

1.3 "Wstęp do Analizy Śladów Krwawych. Zagadnienia terminologiczne" Problemy Współczesnej Kryminalistyki nr 17, Warszawa 2013

1.4 "Analiza śladów krwawych – praktyczne aspekty dyscypliny kryminalistycznej" Edukacja Prawnicza / Wydawnictwo Beck Maj 2015

1.5 "Optical examination of bloodstain and body treated with sulfuric acid" IABPA News Vol. 26, No.2 Czerwiec 2010


2. KONFERENCJE NAUKOWE MIĘDZYNARODOWE

2.1 2017 IABPA Training European Conference, Jachranka, Polska, 21-23 Czerwca 2017., wygłoszenie referatu naukowego 21 czerwca 2017 r. " Typical Polish Case "

2.2 2016 IABPA Training Conference, Salt Lake City, UT (USA), 4-7 października 2016r., : wygłoszenie referatu naukowego 4 października 2016r. "Between the words - understanding beginnings of BPA in Poland"

2.3 2016 IABPA Training Conference, Salt Lake City, UT (USA), 4-7 października 2016r., wygłoszenie referatu naukowego 5 października 2016r. "Bring Your Own Case - Homocide or accident?"

2.4 2016 IABPA Training Conference, Salt Lake City, UT (USA), 4-7 października 2016r., wygłoszenie referatu naukowego 5 października 2016r. "Bring Your Own Case - Two homocides, first in Poland second in U.S.A. "

2.5 2015 IABPA Training Conference, Fort Worth, TX (USA), 29 września - 2 października 2015r., wygłoszenie referatu naukowego 1 października 2015r.  „Free Software That Can be Used to Improve BPA Reports. Typical Crime and "Lonely Wolf" Cases”

2.6 2015 IABPA Training Conference, Fort Worth, TX (USA), 29 września - 2 października 2015r., wygłoszenie referatu naukowego 30 września 2015r. "Bring Your Own Case - Legacy of the Void"

2.7 2015 IABPA Training Conference, Fort Worth, TX (USA), 29 września - 2 października 2015r., wygłoszenie referatu naukowego 30 września 2015r. "Prison Break – or NOT!"

2.8 2013 IABPA Training Conference, San Diego, CA (USA), 30 września - 4 października 2013r., wygłoszenie referatu naukowego 1 października 2013r. „Developing BPA in Poland”

2.9 2013 IABPA Training Conference, San Diego, CA (USA), 30 września - 4 października 2013r., wygłoszenie referatu naukowego 2 października 2013r. "Bring Your Own Case - My first case in USA and in Poland"

2.10 2011 IABPA Training Conference, Milwaukee, WI (USA) 3-7, października 2011 r., wygłoszenie referatu naukowego 4 października 2011r.: „BPA in Poland”

2.11 3rd European IABPA Conference, Lisbona (Portugalia), 19- 21 maja 2010, poster: "Optical examination of bloodstain and body treated with sulfuric acid"

3. PROJEKTY NAUKOWE

3.1 „Nowa metodyka kategoryzacji śladów krwawych ujawnionych metodą chemiluminescencji, na miejscu zdarzenia, mogąca rozróżnić ślady zmywane od śladów zostawionych w sposób bierny” - przyznanie dofinansowania w ramach grantu PRELUDIUM 16 przez Narodowe Centrum Nauki NCN, funkcja: kierownik projektu (obecnie w fazie realizacji), projekt na pierwszym listu rankingowej dla panelu HS5 tj. Prawo, nauki o polityce, polityki publiczne, prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

3.2 Udział w projekcie ramach 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej projektu PRIME (“Preventing, Interdicting and Mitigating Extremism: Defending Against Lone Actor Extremist Events”). PRIME jest wspólnym projektem FP7 konsorcjum składającego się z University College London, Kings College London, Aarhus University, University of Leiden, Hebrew University of Jerusalem oraz Uniwersytetu Warszawskiego jako asystent naukowy

3.3 Udział w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt. "Rekonstrukcja przebiegu zdarzenia na podstawie wyglądu śladów krwawych", 2012-2015; Nr projektu O ROB 0006 001 ID projektu ID_6/1. Badanie poprawności formalno-prawnej wytworzonej dokumentacji 3D w zastosowaniu jako materiał dowodowy

3.4 W ramach Indywidualnych Laboratoriów na Wydziale Chemii UW przeprowadzenie projektu: "Badanie rozkładu cząstek GSR (Gun Shot Residue) na dłoni strzelca po oddaniu strzałów z różnych typów broni" – Listopad 2010 r.

3.5 W ramach Indywidualnych Laboratoriów na Wydziale Chemii UW przeprowadzenie projektu: "Badanie GSR (Gun Shot Residue) przy użyciu SEM" – Czerwiec 2010 r.


4. UZYSKANE NAGRODY

4.1 Konkurs im. prof. Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki, Wyróżnienie artykułów "Użycie metody naukowej w analizie śladów krwawych–celem stworzenia nowej i poprawnej terminologii" oraz "Analiza śladów krwawych a enzymy" w kategorii - artykuły i publikacje;


5. WYKŁADY I PRELEKCJE W POLSCE

5.1 Wykład dla Studenckiego Koła Nauk Kryminalistycznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie „Rekonstrukcja przebiegu zdarzenia na podstawie analizy śladów krwawych" 20 Listopada 2015r

5.2 Ogólnopolska konferencja naukowa„ Analiza Kryminalna: od informacji do procesu karnego”- wygłoszenie wykładu" Analiza Śladów Krwawych" Jurata 28 – 30 kwietnia 2014r.

5.3 Systematyczne wystąpienia na wykładach, ćwiczeniach, konwersatoriach na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu kryminalistyki, taktyki kryminalistycznej, oględzin miejsc zdarzenia oraz analizy śladów krwawych.

5.4 Wykłady "Wstęp do oględzin miejsca zdarzenia", "Analiza Śladów Krwawych" w ramach Podyplomowych Studiów Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w ramach Centrum Nauk Sądowych UW – 20-21 kwietnia 2013r

5.5 Wykład „Analiza śladów krwawych użytecznym narzędziem w kryminalistyce” podczas Seminarium w Biurze Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie – 14 grudnia 2012 r.

5.6 Wykład „Analiza Śladów Krwawych” w ramach Podyplomowych Studiów Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w ramach Centrum Nauk Sądowych UW – 21 października 2012 r.

5.7 Wykład „Analiza Śladów Krwawych” w ramach Podyplomowych Studiów Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w ramach Centrum Nauk Sądowych UW – 7 stycznia 2012 r.

5.8 Wykład „Kryminalistyczna analiza śladów krwawych” na Seminarium Doktorskim w Katedrze Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego – 16 maja 2011 r.

5.9 Ogólnopolski zjazd naukowych kół kryminalistyki „Służby mundurowe - Stosowanie wiedzy kryminalistycznej w ramach bezpieczeństwa publicznego” - wygłoszenie referatu: „Analiza śladów krwawych – ryzyko nadużycia wiedzy kryminalistycznej przez biegłych sądowych i ekspertów policyjnych.” – 18-20 marca 2011 r.

5.10 Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na ekspertów kryminalistyki – prelegent, prezentacja multimedialna: „Zastosowanie kwasu przez przestępców: pomysły scenarzystów pod lupą nauki” – 25 czerwca 2010 r.


6. DZIAŁALNOŚĆ W KOŁACH NAUKOWYCH I POPULARYZACJA NAUKI

6.1 Współprowadzenie Warsztatów Kryminalistycznych podczas VIII edycji Festiwalu Warszawskiego „Niewinni Czarodzieje” organizowanych przez Instytut im. Stefana Starzyńskiego i Muzeum Powstania Warszawskiego – 20-24 listopada 2013 r.

6.2 Wykład "Analiza śladów biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem śladów krwawych" dla Koła Naukowego Prawa Karnego "Temida" – 4 grudnia 2013 r.

6.3 Wykład "Analiza śladów krwawych w praktyce" dla Koła Naukowego Kryminalistyki KNK przy wydziale Chemii UW – 28 listopada 2013 r.

6.4 Współpomysłodawca i prowadzący „Warsztaty Kryminalistyczne dla studentów UW we współpracy z Centrum Nauk Sądowych” w ramach Koła Naukowego Kryminalistyki KNK przy wydziale Chemii UW – listopad 2012 – styczeń 2013 r.

6.5 Wykład „Analiza śladów krwawych - fikcja z serialu 'Dexter' czy użyteczna i skuteczna nauka kryminalistyczna?” dla Koła Naukowego Psychologii Sądowej przy Wydziale Psychologii UW – 6 listopada 2012 r.

6.6 Założenie Koła Naukowego Kryminalistyki KNK przy Wydziale Chemii UW, prowadzenie koła, organizowanie spotkań, przedstawienie kilkunastu prelekcji z zakresu kryminalistyki – lata 2010-2013.


7. PRAKTYKI ZAGRANICZNE

7.1 Student wymiany ERAZMUS na University College of London  na rok akademicki 2014/15 na kierunku " Crime and Forensic Science"

7.2 Praktyki w James & Associates Forensic Consultants, Inc. jako asystent eksperta BPA James H Stuart’a  19 czerwca - 7 września 2012 r.

7.3 Kurs na Zaawansowanego Technika BPA w Fort Lauderdale, Florida USA - zakończony uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu– 19 czerwca- 7 września 2012 r

7.4 Kurs na Technika BPA w Blutspureninstitut Usingen, Niemcy -zakończony uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu  – 22-26 listopada 2010 r.