Analityk Śladów Krwawych

Kacper Choromański

Analiza Śladów Krwawych jest dyscypliną kryminalistyki, dzięki której na podstawie wyglądu, wielkości i lokalizacji śladów krwawych można dokonać rekonstrukcji zdarzenia. Ślady te mogą znajdować się zarówno na miejscu zdarzenia, na zwłokach, na ofierze, napastniku, świadkach i narzędziach. Analiza Śladów Krwawych spełnia zasadniczo trzy funkcje, którymi są rekonstrukcja zdarzenia, weryfikacja zeznań lub wyjaśnień oraz priorytetyzacja próbek do badań DNA.

Współczesne Problemy Kryminalistyki Tom XVII "Wstęp do Analizy Śladów Krwawych. Zagadnienia terminologiczne"